Wanneer kunt u bij ons terecht voor diagnostiek :

- u bent 18 jaar of ouder

- er is een vermoeden van autisme

  Daarnaast ( maar niet uitsluitend) kan er een vermoeden zijn van AD(H)D.

 

Wanneer kunt u bij ons terecht voor  behandeling:

- u bent 18 jaar of ouder

- diagnose autismespectrumstoornis is gesteld en u meldt zich aan voor psycho-educatie, mindfulness, medicatie,  individuele gesprekken/coaching . We bieden geen langdurige ondersteuning zoals bedoeld in WMO

- u heeft een verwijzing van uw huisarts /huidige behandelaar met AGB code voor S-GGZ. Check dit goed op de verwijsbrief ivm de vergoeding door uw verzekeraar. De verwijzing dient voorzien te zijn van stempel/handtekening. 

 

 

Wanneer kunt u niet bij ons terecht voor diagnostiek of behandeling:

- u jonger bent dan 18 jaar

- er is sprake van crisisgevoeligheid

- er is sprake van zeer ernstige depressie en /of suïcidaliteit

- er is sprake van verslaving of ernstig misbruik van middelen

- er is sprake van psychose of andere ernstige psychiatrische stoornis, die eerst behandeling behoeft

- het IQ is lager dan 85

- er is sprake van agressie

 

Bij twijfel wordt in de telefonische intake na aanmelding gescreend of diagnostiek bij Autisme Gewoon haalbaar is en voldoende aansluit bij uw hulpvraag en zorgbehoefte.

Eventueel wordt u eerst terugverwezen naar uw huisarts met het advies bij een andere instantie aan te melden voor behandeling of diagnostiek. Op een later moment is het dan mogelijk dat deze instantie een second opinion aanvraagt. ( zie second opinion verwijzer). U blijft dan in principe bij deze andere instantie in zorg.

 

Voor aanmelding of vragen kunt u via onderstaand formulier contact met ons opnemen.