Indien na de psycho-educatie in de evaluatie blijkt dat er op bepaalde gebieden( bijv. werk,  gezin,  overprikkeling , acceptatie) nog een hulpvraag aanwezig is, kan besloten worden tot enkele individuele gesprekken of gesprekken samen met  partner/ouders/systeem.

Indien langdurige ondersteuning of begeleiding nodig is, wordt verwezen naar ketenpartners ( WMO loket bij gemeente).