Wachttijden; 1-9-2022

 


Diagnostiek; de wachttijd vanaf aanmelding is 11 maanden.
Behandeling; 12 weken

Datum start psychoeducatiegroep najaar 2022 .  Wekelijks donderdagavond van 19.00-20.30,  Er zijn 10 bijeenkomsten.

.

( schoolvakanties geen bijeenkomsten). 

Maandelijks zal de wachttijd op de website www.praktijkautismegewoon.nl worden aangepast.