Wachttijden; 1-5-2024

 


Diagnostiek; de wachttijd vanaf aanmelding is 7 maanden.
Behandeling; ca 16 weken

Datum start psychoeducatiegroep  najaar 2024 .  Wekelijks woensdag avond van 19.00-20.30,  Er zijn 10 bijeenkomsten.

 

Nieuwe groep najaar 2024

 

.

 

Maandelijks zal de wachttijd op de website www.praktijkautismegewoon.nl worden aangepast.