Wachttijden; 1-10-2020. 

 


Diagnostiek; 5 maanden
Behandeling; 10 weken

Datum start psychoeducatiegroep  januari 2021; . Wekelijks donderdagavond van 19.30-21.00,  Er zijn 10 bijeenkomsten. Volgende groep start bij voldoende deelname mits mogelijk met CORONAMAATREGELEN.. 

( schoolvakanties geen bijeenkomsten). 

Maandelijks zal de wachttijd op de website www.praktijkautismegewoon.nl worden aangepast.