Wachttijden; 1-10-2021. 

 


Diagnostiek; de wachttijd is 8 maanden.
Behandeling; 18 weken

Datum start psychoeducatiegroep januari 2022.  Wekelijks donderdagavond van 19.30-21.00,  Er zijn 10 bijeenkomsten.

Volgende groep start begin 2022.

( schoolvakanties geen bijeenkomsten). 

Maandelijks zal de wachttijd op de website www.praktijkautismegewoon.nl worden aangepast.