Bij twijfel over de uitslag van eerder diagnostisch onderzoek naar ASS kan een second opinion plaatsvinden.


Op eigen verzoek
Het onderzoek ziet er dan in principe net zo uit als beschreven bij diagnostisch onderzoek.
Afhankelijk van de reeds beschikbare informatie kunnen mogelijk delen van het onderzoek vervallen dan wel andere aanvullende onderzoeken plaatsvinden. U geeft daarbij toestemming om informatie op te vragen bij eerdere behandelaren. Van uw huisarts of specialist heeft u een verwijsbrief naar specialistische GGZ nodig die voldoet aan NZA eisen.
Zonder verwijsbrief zult u de kosten zelf dienen te betalen.
De kosten van een second opinion worden niet altijd door de verzekering vergoed. Het advies is altijd eerst contact op te nemen met uw verzekeraar.

 

Op verzoek van huidige behandelaar/ verwijzer
We verzoeken de behandelaar contact op te nemen via het contactformulier. De second opinion kan zowel een diagnostische als behandelvraag betreffen. Na overleg kan een verwijsbrief naar Autisme Gewoon (Specialistische GGZ) ingevuld worden met de volgens NZA vastgelegde eisen (zie verwijsbrief).
De behandeling bij deze behandelaar zal gedurende de diagnostiek /consultfase in principe voortgezet worden.
Vergoeding van de second opinion door de verzekeraar is wel van toepassing als de hoofddiagnose (dbc) bij de huidige behandelaar een andere stoornis is dan ASS. Indien de hoofddiagnose daar ook ASS is, dan is overleg met de verzekering geadviseerd.