Medicatie kan ondersteunend zijn bij klachten. Er is geen medicatie voor de zogenaamde kernsymptomen van autisme ( het beperkte inlevingsvermogen en andere informatieverwerking).
Medicijnen kunnen wel invloed hebben op de bijkomende comorbide klachten zoals depressie, angst, overprikkeling, slaapproblemen en overmatig piekeren. De richtlijn van NVVP autismespectrumstoornissen bij volwassenen wordt hierbij gevolgd. De psychiater heeft ruime ervaring met het voorschrijven van medicatie. De ervaring is dat mensen met ASS soms zeer gevoelig zijn voor medicatie en bijwerkingen, waardoor het voorschrijven van lage dosis en langzame opbouw en afbouw van de medicatie van groot belang is. sommigen zijn juist weinig gevoelig voor medicatie. Indien er sprake is ADHD is het voorschrijven van medicatie volgens de richtlijn ADHD bij volwassenen mogelijk.