Na de diagnostiek wordt in het adviesgesprek het vervolgtraject met u besproken. Het diagnostiektraject wordt door ons gezien als eerste stap van het proces om de eigenschappen en kwaliteiten in kaart te brengen. Indien u kiest voor vervolgbehandeling, is de tweede stap psycho-educatie. Er wordt  met u (en eventueel uw naasten) een behandelplan opgesteld (volgens WGBO). 

Na de psycho-educatie volgt een evaluatie (behandelplanevaluatie).

Mindfulness, medicatie en individuele/systeemgesprekken behoren tot de mogelijkheden.

Mindfulness is ook zonder inschrijving bij Autisme Gewoon te volgen.