Vanaf 2014 stellen de verzekeraars een aantal eisen aan de verwijsbrief naar de Specialistische GGZ:
1. De datum op de verwijsbrief dient vooraf te gaan aan de datum van het eerste gesprek bij de specialist.
2. De huisarts/verwijzer dient een vermoedelijke DSM-5 diagnose te vermelden op de verwijsbrief.
3. De huisarts/verwijzer moet expliciet vermelden dat het gaat om een verwijzing naar de Specialistische GGZ.
4. De verwijsbrief dient ondertekend te zijn en voorzien van de AGB-code van de huisarts/verwijzer