TARIEVEN
No Show
De afspraak kan kosteloos worden geannuleerd of verzet tot 24 uur van te voren. Bij te late annulering of niet verschijnen kan  de tijd van de afspraak( 42,50 euro per uur) in rekening  worden gebracht. U kunt deze factuur niet bij de zorgverzekeraar declareren.


Kosten onderzoek en behandeling

WE HANTEREN DE  NZA TARIEVEN VAN ZPM (.https://zorgprestatiemodel.nza.nl/)    BEREKENING VINDT PLAATS AFHANKELIJK VAN

-SOORT CONSULT( DIAGNOSTIEK OF BEHANDELING )

-DISCIPLINE BEHANDELAAR( PSYCHIATER, VERPLEEGKUNDIGE , AGOOG) 

-DUUR VAN HET CONSULT. 

IN DE TARIEVEN WORDT ALLEEN DE DIRECTE TIJD GEREKEND (  DE WERKELIJKE DUUR VAN HET CONTACT/ GESPREK) MAAR IS DE INDIRECTE TIJD ( VERSLAGLEGGING, VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN LIJSTEN, HUISARTSENBRIEVEN, OVERLEG) WEL IN  HET TARIEF VERWERKT DOOR DE NZA.

 

Het volledige overzicht van de tarieven is te vinden https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

De meest voorkomende tarieven in de praktijk als indicatie;

intake /eerste gesprek  (diagnostiek consult) 45 minuten; psychiater ; 233,18 EURO, verpleegkundige 116,86EURO

diagnostisch onderzoek 120 minuten, psychiater; 577,63 EURO

 

Behandeling;

groepsbehandeling ; 90 minuten, verpleegkundige en agoog; Afhankelijk van aantal deelnemers, meestal 5 deelnemers; ca 120,00 EURO

 

Individuele behandeling

60 minuten, verpleegkundige/ agoog; ca. 120,00 EURO

45 minuten, verpleegkundige/agoog; ca 100,00 EURO

30 minuten, psychiater;  140,49

15 minuten psychiater ; 40,94

 

Voor 2024 geldt onderstaande.;

Belangrijk om te weten is dat u de factuur eerst zelf krijgt om te betalen en u deze zelf bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. De ervaring is dat u binnen afzienbare tijd  de vergoeding van  zorgverzekeraar ontvangt. Of u een volledige vergoeding ontvangt hangt af van uw soort polis.

Via onderstaande link kunt u bekijken welke vergoeding uw verzekering biedthttps://contractvrijepsycholoog.nl/

Lees hieronder verder hoe dat in elkaar zit;


Het verhaal over vergoeding van zorgkosten is ingewikkeld. Met onderstaande informatie willen we u zo goed mogelijk informeren over mogelijke gevolgen.
Wij hebben geen contracten met verzekeraars ( zogenaamde niet-gecontracteerde zorg) en dienen de factuur van de behandeling dus niet in bij de verzekeraar, maar aan de cliënt. We bieden restitutiezorg. Het percentage dat u van uw verzekering vergoed krijgt hangt af van uw zorgverzekering en polis. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u in principe 100% vergoed van uw verzekeraar. Niet elke restitutie-polis vergoedt 100% van de factuur voor niet-gecontracteerde zorg binnen de GGZ. Wanneer u een naturapolis heeft ligt dit percentage een stuk lager, namelijk meestal tussen de 60 en 80% van de kosten. Het aandeel in de kosten dat uw verzekering niet vergoedt is voor eigen rekening.

.

Factuur
Behandelingen worden gefactureerd volgens de wettelijke tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). De factuur kan worden gemaakt per maand of kwartaal. Om administratieve handelingen bij client, zorgverzekering en administratie te verminderen zal facturering per kwartaal plaatsvinden.


NZa tarief voor zorg voor autismespectrumstoornis  2024 is;
Omdat wij geen contracten met verzekeraars hebben, sturen wij de rekening niet naar uw verzekeraar, maar naar u en moet u deze rekening eerst zelf binnen 30 dagen betalen. U dient de factuur in bij uw verzekeraar die daarna alsnog een deel zal vergoeden(restitutie). Hoeveel deze vergoeding bedraagt is afhankelijk van uw polis en verzekeraar. In de meeste gevallen wordt de vergoeding door de zorgverzekeraar snel verwerkt, waardoor u over het algemeen de factuur met de vergoeding van de verzekeraar kunt betalen als u de factuur direct declareert. Let op dat uw eigen risico verrekening door de verzekeraar aan u doorberekend kan worden. Jaarlijks kunt u zelf van verzekering wisselen of uw polis wijzigen.

Op de website contractvrije psycholoog.nl kunt u meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om (on)gecontracteerde zorg te bieden en meer uitleg over restitutiepolis en naturapolis.
Het is mogelijk om behandelingen zelf te betalen. Er wordt  geen declaratie uitgedaan naar de ziektekostenverzekeraar en wanneer u deze niet indient ontvangt de verzekeraar geen enkele informatie. Cliënten kunnen hier voor kiezen bijvoorbeeld omwille van de privacy tegenover een ziektekostenverzekeraar. De tarieven zijn conform het NZa tarief      (zie boven).
Voor niet verzekerde zorg ( bijv second opinion, eenmalig consult) is het uurtarief 120,00 euro.