Praktijk Autisme Gewoon biedt diagnostiek van autisme bij volwassenen.
Na de diagnose bieden we  behandeling.

Jezelf gewoon zijn is het doel van de diagnostiek en de behandeling. Tijdens het diagnostisch proces en behandeling onderzoeken we samen of er sprake is van autisme of autisme-kenmerken en hoe daar mee om te gaan.

De ervaring is dat een diagnose veel duidelijkheid kan scheppen voor de persoon zelf en de omgeving. Het camoufleren van het anders voelen ('Putting on your best normal') kan leiden tot vermoeidheid, burn-out of angst en depressie. 

Praktijk Autisme Gewoon is in 2018 opgericht door Marja van Oosten (psychiater) en Wilma Adrichem (sociaal psychiatrisch verpleegkundige). In de praktijk wordt veel kennis en ervaring gebruikt van ervaringsdeskundigen (met autisme) die een bijdrage leveren aan de psycho-educatie en de behandeling.