Uw privacy en uw persoonsgegevens in verband met de Europese privacywetgeving ( AVG)
Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Uw medische gegevens slaan wij digitaal op in het electronisch patientendossier. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het opslaan van uw gegevens doen wij volgens ons privacy en dataveiligheidsbeleid. U gaat hiermee akkoord doordat u uw behandeling door onze praktijk laat uitvoeren. Door het aanmeld formulier  hebt u kennis genomen van uw rechten en geeft u akkoord te gaan met de werkwijze waarop wij uw gegevens gebruiken. Bij de intake wordt via de behandelovereenkomst  de voorwaarden van de behandeling vastgelegd en voor akkoord getekend.

Wij gaan op de volgende wijze met uw persoonsgegevens om:
- Uw gegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen en indien nodig met uw zorgverzekeraar kunnen communiceren.
- Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming vereist is, vragen we die vooraf aan u.
- Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. ( WGBO).
- U kunt onderdelen van uw gegevens bekijken. Na het diagnostisch onderzoek ontvangt u indien u wenst een schriftelijk of digitaal verslag van het onderzoek ( via account voor electronisch dossier. ( kopie van de huisartsenbrief indien u schriftelijk toestemming heeft gegeven de verwijzer te informeren ) nadat deze mondeling met u is besproken.
- U kunt onderdelen van uw gegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
- Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
- U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te vernietigen. Als wij dat doen kunnen wij niet langer verantwoorde zorg aan u bieden. De WGBO vereist dat de behandelaar de medische gegevens 15 jaar na beeindiging van de behandeling bewaart.
- U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken. Wij kunnen dan(mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen.
- U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken.
- Mocht de gang van zaken met het verwerken en/of bewaren van uw gegevens niet correct zijn verlopen dan zijn wij verplicht u daarover te berichten.
- Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijn van de WGBO.
- AL het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij eventueel via derden ontvangen.
- Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens van derden die wij in het kader van het onderzoek of behandeling ontvangen. De gegevens van naastbetrokkenen zullen digitaal in het elektronisch dossier opgeslagen zijn en de gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor zover dat voor de goede zorg nodig is en niet voor andere doeleinden gebruikt worden.