DIAGNOSTIEK

De diagnose wordt gesteld op basis van de DSM5( handboek psychiatrische stoornissen ) volgens de multidisciplinaire richtlijn autismespectrumstoornissen bij volwassenen.( NVVP)

De diagnose wordt gesteld op basis van gedrag en kenmerken in het huidige beeld en in de jeugd.  

Dit wordt in kaart gebracht door
a aanmeldformulier en zelfinvullijsten
b interview met de client ( zo mogelijk met naastbetrokkene)
c invullijst voor partner/belangrijke naastbetrokkene ( zie aanmeldformulier voor toestemming)
d ontwikkelingslijst ( betreffend jeugd) zo mogelijk vooraf door ouder(s) ingevuld.( zie aanmeldformulier voor toestemming)

e Zo nodig wordt aanvullend onderzoek verricht, zoals neuropsychologisch onderzoek of psychiatrisch onderzoek naar andere of bijkomende stoornissen, zoals bijvoorbeeld ADHD,depressie of angststoornissen


TRAJECT

Via  het formulier onder aan deze pagina of een mail naar info@autismegewoon kunt u een bericht sturen. U krijgt dan een aanmeldformulier toegestuurd. 
Na ontvangst van het aanmeldformulier en de verwijsbrief wordt u binnen 1 week benaderd voor een (gratis) telefonische screeningsintake.
Indien besloten wordt tot diagnostisch onderzoek ontvangt u daarna per mail de overige door u en uw naasten in te vullen lijsten. Door het vooraf invullen van de diverse lijsten kunnen we het diagnostiektraject efficiënter uitvoeren.
Wanneer de lijsten zijn geretourneerd krijgt u de afspraken voor het interview. Gemiddeld zijn 2 gesprekken van 1,5 uur nodig om algemene en specifieke ASS eigenschappen in kaart te brengen. Deze gesprekken worden gevoerd door de psychiater al dan niet in samenwerking met de spv/psycholoog.
Indien de ingevulde lijsten door uw naasten daartoe aanleiding geven , kan nog contact worden opgenomen met uw naasten( telefonisch of in gesprek).
Het onderzoek wordt in het team besproken en de samenvatting en conclusie worden in een advies gesprek met u besproken. U ontvangt dan een kopie van het onderzoek. In het algemeen kan het adviesgesprek binnen ca 4 weken na de intake plaatsvinden. 

Voor aanmelding; stuur een mail naar info@autismegewoon.nl of via onderstaand formulier.