Om u aan te melden of vragen kunt u een mail sturen naar info@autismegewoon.nl of onderstaand formulier invullen en verzenden.

Dit mailadres en formulier is ook te gebruiken voor verwijzers om aan te melden of vragen te stellen. Verwijzers kunnen via zorgmail aanmelden; praktijkautismegewoon@zorgmail.nl

Voor diagnostiek is er een wachtlijst; de actuele wachttijd is te zien op deze site

  ( praktisch. wachttijd)