Indien na de psycho-educatie in de evaluatie blijkt dat er op bepaalde gebieden nog een hulpvraag aanwezig is, kan besloten worden tot enkele individuele gesprekken of gesprekken met  partner/ouders/systeem.

Indien langdurige ondersteuning nodig is, wordt verwezen naar ketenpartners ( WMO loket bij gemeente).